หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกาศ          
 
“ ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนก้าวหน้า
บริการสาธารณะดีเด่น เน้นเรื่องการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม ”
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมการลงทุน/อาชีพ
  การท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
  การคมนาคมและการขนส่ง
  การพัฒนาแหล่งน้ำ
  การพัฒนาด้านไฟฟ้า แสงสว่าง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม
  ด้านนันทนาการและกีฬา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันภัยยาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  การจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาด้านการศึกษา
  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาให้บริการประชาชน
  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และพัฒนารายได้
  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10