หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
บุคลากร
 
 
 


นายภิเษก อ่ำศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานอบต.)
โทร : 081-2570935


นางสาวลาวัลย์ จิตสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานอบต.)
โทร : 089-8546952
 
สำนักปลัด
 


นางอำพรรณ ปันล้อม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นางศรัญญา พึ่งแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ


นางไพเราะ เขียวมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญกา


นางสาวพิชฌากร ตั๋นปาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ


นางสาวจิรัชญา จันแสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวขันทอง งามช่วง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายสรวิศ ศรีบุญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางกันยารัตน์ สีบุ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวีรศักดิ์ สว่างกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพัน
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10