หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


นายภิเษก อ่ำศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานอบต.)


นางสาวลาวัลย์ จิตสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานอบต.)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอำพรรณ ปันล้อม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นางนัทธ์ชนน ตรียศ
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสรีย์ เดียวสกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายวิวัฒน์ บุญมาทอง
หน.ฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10