หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
คู่มือประชาชน
 
 
 
 

คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือสำหรับประชาชนการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ


คู่มือสำหรับประชาชนขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ


คู่มือสำหรับประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์


คู่มือสำหรับประชาชนขอรับข้อมูลข่าวสาร


คู่มือสำหรับประชาชนขอรับการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


รับชำระภาษีบำรุงท้องที่


รับชำระภาษีป้ำย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ส่งเรื่องต่อ พมจ.)

การยื่นแบบขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ (ส่งเรื่องต่อ พมจ.)

 
  (1)     2   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10