หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
คู่มือประชาชน
 
 
 
     

คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
  

คู่มือสำหรับประชาชนการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
  

คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
  

คู่มือสำหรับประชาชนขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  

คู่มือสำหรับประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์
  

คู่มือสำหรับประชาชนขอรับข้อมูลข่าวสาร
  

คู่มือสำหรับประชาชนขอรับการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
  

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  

รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  

รับชำระภาษีป้ำย
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ส่งเรื่องต่อ พมจ.)
  การยื่นแบบขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ (ส่งเรื่องต่อ พมจ.)
  

การยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการ (ส่งเรื่องต่อ พมจ.)
  

การสนับสนุนพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (กรณีเกิดโรค)
  

การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
  

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
(1)    2    
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10