หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
 
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ ขุดดินถมดิน [ 14 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร [ 14 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 5  
 
พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง [ 14 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)  
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10