หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
   
 
     
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเรื่องอ่านบัตร Smart Card [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรักเบิกจ่าย [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาใระดับพื้นที่หมู่บ้าน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10