หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
   
 
     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
หลัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แผนอัตรากำลัง3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2563 [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2555 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2563-2566 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10