หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
   
 
     
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.บ้านกาศ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต (พ.ศ.2560-2564 ให้ใช้ต่อจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้้้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกีรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 5 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศว่าด้วยเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
087-181-2192

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10