หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 


นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริประพัฒน์
กำนันตำบลบ้านกาศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามหนือ
โทร : 083-3216705
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางนัยรัตน์ เจริญเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
โทร : 082-1811855


นายประภัทร สารียอด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโป่ง
โทร : 085-0544539


นายโอภาส ผาติวัฒนลาภ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแพะ
โทร : 097-9502135


นายสงวน ใฝ่กระจายเพื่อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแม่หาร
โทร : 084-7402541


นายไสว แสนดั่งใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้
โทร : 097-9563742


นายอุดม บุญเรือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวง
โทร : 0861876390


นายคงกระพัน บัญชาบันลือยศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแม่ต๊อบเหนือ
โทร : 089-8536515


นายปัญญา กุศลกิจกรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านพะมอลอ
โทร : 063-1183396


นายประวิทย์ กมลวรรณหงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านขุนแม่ต๊อบ
โทร : 0810280984
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10