หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านกาศ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
1
2
3
 
   
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลบ้านกาศ
สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-พ.ศ.-2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 111 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) ณ ศ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์หลักสูตร (Gender Equality and Womens Empowerment) ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP กพส. มท 0810.2/ว2370  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว2361 [ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอย] [บัญชีแนบท้าย]  [ 2 ส.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2358 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย กพส. มท 0810.6/ว2351  [ 2 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2359  [ 2 ส.ค. 2565 ]
   
   
 
มส 0023.3/ว773  เรื่อง การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนก.ค.-ส.ค. 2565)  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว774 เรื่อง คู่มือการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว772 เรื่อง ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/455   เรื่อง แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว3755 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว3685  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าเฝ้าฯ รับรางวัล  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส0023.3/7096 เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว779   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.2/ว780 เรื่อง การขอรับการะเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ในรอบเดือนเมษายน 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/459 เรื่อง โครงการการจัดประสบการณ์สำหรับครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 มิติ  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว766 เรื่อง การอบรมออนไลน์หลักสูตร ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว3742 เรื่อง แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว763 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ (ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว762 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (The Smart City Showcase Awards 2022)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว761 เรื่อง งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.2/ว3757 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส0023.2/ 7065 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ชี้แจงการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว760 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว759 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนสารกำจัดแมลงดูดเลือดที่่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน และการเตรียมความพร้อมควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
มส 0023.3/ว758 เรื่อง แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
   
   
 


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จั [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังห [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังห [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแ [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรี [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP ตำบลบ้าน [ 2 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดถุงขยะ ชนิดขาวเงา (กันน้ำ) ตามโครงการบริหารจัดการข [ 2 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อจัดซื้อท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบล [ 26 ก.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านก [ 26 ก.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๓๑๒ แม่ฮ่องสอน รหัส [ 26 ก.ค. 2565 ]
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านกาศ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จั [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังห [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังห [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง [ 4 ส.ค. 2565 ]

   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียนอนุบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่ทอมือ

วัดถ้ำพระโบราณ (วัดถ้ำเหง้า)
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
การรับเบี้ยผู้สูงอายุ (18 ก.ค. 2565)    อ่าน 39  ตอบ 1  
การจัดเก็บขยะ (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 2  
ยื่่นลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรก (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 38  ตอบ 1  
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอซ่อมแซม
ไฟสาธารณะหมู่บ้าน/ไฟกิ่ง
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ
ของประชาชน
แบบคำร้องขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำ
/รถบรรทุกน้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
087-181-2192

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บ้านกาศ

facebook
อบต.บ้านกาศ
อบต.บ้านกาศ