หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประวัติตำบล
 
 
เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลบ้านกาศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมใช้คำว่า บ้านกาด เพราะคำว่ากาดเป็นภาษาพื้นบ้านที่ใช้พูดกัน ซึ่งแปลว่า ตลาด ในภาษากลาง เนื่องจากตำบลบ้านกาศเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอแม่สะเรียง และมีตลาดอยู่มากจึงเรียกว่า บ้านกาด ภายหลังได้เพี้ยนเป็น บ้านกาศ สันนิษฐานว่าอาจ เนื่องมาจากมีอากาศยานตั้งอยู่ในตำบลนี้
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดิมคือ สภาตำบล
บ้านกาศ ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งสภาตำบล จำนวน 617 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538
 
ที่ตั้ง
 
 
เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 3 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลแม่คง
อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลบ้านกาศ
ตำบลท่าผาปุ้ม
อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,227 คน แยกเป็น
  ชาย  5,168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53
  หญิง  5,059 คน คิดเป็นร้อยละ 49.47
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,565 ครัวเรือน
 
  เขตการปกครอง
 
ลำดับ ช่วงอายุ
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านท่าข้าม 408 381 789 598
2 บ้านสบหาร 457 458 915 422
3 บ้านแพะ 459 438 897 326
4 บ้านแม่หาร 554 512 1,066 341
5 บ้านแม่ต๊อบใต้ 247 278 525 212
6 บ้านห้วยหลวง 527 281 808 519
7 บ้านแม่ต๊อบเหนือ 383 428 811 301
8 บ้านท่าข้ามเหนือ 698 742 1,440 591
9 บ้านพะมอลอ 272 274 546 226
10 บ้านขุนแม่ต๊อบ 780 144 324 98
11 บ้านป่าหมาก 399 412 811 253
12 บ้านโป่ง 140 161 301 309
13 บ้านโป่งดอยช้าง 444 550 994 369
รวมทั้งสิ้น 5,168 5,059 10,227 4,565
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10