หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มส 0023.2/ว 1233 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปี พ.ศ.2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 1234 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/ว1237 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส0023.3/ว1235 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส0023.3/ว1236 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส0023.3/วว5573 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 1238 เรื่องสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 5554 เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน) เรื่อง หลักเกฑณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ว1232 เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1231 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ.  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.2/ว 1226 เรื่อง เเจ้งประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
0023.3/ว 1228 เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ว 1227 เรื่อง ารประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ 728 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.2/ว 1230 เรื่องประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 364
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10