หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกาศ   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA) ของงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA) ของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสา ขนาด 60X120 ซ.ม. บอกทางสถานที่ท่องเที่ยว ต.แม่สามแลบ จำนวน 9 ป้ายๆละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 31,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จ้างแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ระหว่าง บ้านกอมูเดอ-บ้านบุญเลอ และแก้ไขสิ่งกีดขวางลำห้วย โดยใช้รถแบคโฮ จำนวน 3 วัน วันละ 12,000.-บาท เป็นจำนวนเงิน 36,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สามแลบ งบประมาณ 79,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.4 บ้านสบเมย จำนวน 7 จุด พร้อม คสล. 1จุด จำนวนเงินงบประมาณ 186,874.48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   เหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบหาร ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) ของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   อาหารเสริม (นม) เดือน ก.ค. - ต.ค. 65 28 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ก.ค. - ต.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)) ของงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถนนคสล.หย่อมบ้านปู่คำน้อย ม.5 ต.แม่สามแลบ จำนวนเงินงบประมาณ 97,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล.ม.6 บ้านกลอเซโล จำนวน 2 จุด เงินงบประมาณ 185,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมลำเหมืองบ้านแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมปกติ ของโรงเรียน สพฐ.จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 คนละ 7.82 บาท/วัน จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
087-181-2192

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10