หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสบหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพะ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าหมาก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าข้ามเหนือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่1/2565 จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 60 วัน คนละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1/2565 จำนวน 60วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จัดซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่1/2565 จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 60 วัน คนละ 7.82 บาท 23 พ.ย. 2565
อบต.แม่สามแลบ   จัดซื้ออาหารเสริมนม ของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1/2565 จำนวน 60วัน 23 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ - การไฟฟ้า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ - การไฟฟ้า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ - การไฟฟ้า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดาน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมารถบรรทุก ๑๐ ล้อ พร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10