หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกาศ   จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๙ แม่ฮ่องสอน รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๕ - ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   โครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย 13 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์แทปเล็ต แบบที่ ๒ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ) กิจกรรมโครงการบริหารจัดการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ(รายหัว) ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศพด.บ้านแม่หาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศพด.บ้านสบหาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
อบต.บ้านกาศ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10