หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๙ แม่ฮ่องสอน รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๕ - ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]โครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย [ 13 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขนาด 10 ล้่อพร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์แทปเล็ต แบบที่ ๒ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ) กิจกรรมโครงการบริหารจัดการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ(รายหัว) ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศพด.บ้านแม่หาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศพด.บ้านสบหาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10