หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
     
  การเกษตร พื้นที่การเกษตร จำนวน 8,374 ไร่ ได้แก่
    พื้นที่ทำนา จำนวน 6,699 ไร่
    พื้นที่ทำไร่ จำนวน 1,674 ไร่
    พื้นที่ทำสวน จำนวน 60 ไร่
  การประมง ได้แก่ เลี้ยงปลาน้ำจืด กบ กุ้ง
  การปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโค กระบือ สุกร
 
ภูมิประเทศ
 
   
  พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านกาศ เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมแก่การทำไร่ ทำนำ ทำสวน
  แหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตร คือ ห้วยแม่หาร และแม่น้ำยวม
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  การนับถือความเชื่อ แต่ละบ้านจะมีการนับถือผีปู่ย่า ผีเฮือน มัดมือเดือนเก้า พิธีกรรมต่างๆ สำหรับประเพณีจะมีตานแตนสลากภัตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
 
การศึกษาในตำบล
 
         
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง
  โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 11 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  ( ม.ต้นในโรงเรียนขยายโอกาส )
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 13 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 90
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
         
  โรงแรม เกส์เฮ้าส์ จำนวน 3 แห่ง
  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง
  โรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
  โรงผลิตไฟฟ้าโซลาเซล จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10